REGULAMIN PLEBISCYTU

POD NAZWĄ:

„Kreator Biznesu 2015”

Rozdział I

Postanowienia ogólne:

Rozdział II

Idea Plebiscytu

Rozdział III

Warunki udziału w Plebiscycie

Rozdział IV

Zasady przetwarzania danych osobowych

Rozdział V

Zasady wyłaniania Laureatów Plebiscytu

Rozdział VI

Nagrody

Rozdział VII

Odpowiedzialność Organizatora

Rozdział VIII

Reklamacje

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

Rozdział X

Informacje dodatkowe

REGULAMIN GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO W RAMACH PLEBISCYTU POD NAZWĄ „Kreator Biznesu 2015”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Rozdział II

Warunki głosowania

Rozdział III

Zasady głosowania

Rozdział IV

Nagrody dla Uczestników

Rozdział V

Weryfikacja Głosowania

Rozdział VIK

Zasady przetwarzania danych osobowych

Rozdział VII

Odpowiedzialność Organizatora

Rozdział VIII

Reklamacje

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

Rozdział X

Informacje dodatkowe

Jarosław Pasik
Tel. 606 683 665
e-mail: jaroslaw.pasik@strategieibiznes.pl