TRAIDENIS-POL

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, w oparciu o doświadczenia Europy Zachodniej wyklarowała się idea działalności gospodarczej związanej z ochroną środowiska. W owym czasie na rynku wschodniej Europy produktów w tej branży praktycznie nikt nie oferował. W ten sposób w 1996 r. powstała firma Traidenis- pierwsza na Litwie, która rozpoczęła produkcję urządzeń do oczyszczania ścieków. Obecnie, prosperująca już 20 lat firma Traidenis, oferuje jakościowe i ekologiczne urządzenia do oczyszczania ścieków, a także zbiorniki GRP, przepompownie, separatory i wszelkie usługi związane z ich montażem i serwisem oraz jest największym przedsiębiorstwem produkującym urządzenia do oczyszczania ścieków w krajach bałtyckich, dobrze znanym w Rosji, Norwegii, Finlandii, Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, Bułgarii, Macedonii i Kuwejcie.

Polsko-litewska spółka Traidenis-Pol powstała w 2007 roku i prowadzi działalność na terenie całego kraju. Wyspecjalizowana kadra, wieloletnia praktyka, bogaty asortyment, wzorowa jakość oferowanych urządzeń i usług, pozwoliły osiągnąć nam znaczące sukcesy m.in.: „Ekologiczny Hit”, „Pomyślnie działające przedsiębiorstwo”, „Produkt najbardziej przyjazny dla otoczenia” „Nagroda Jakość roku 2014” czy EKO CERTYFIKAT będący nagrodą za spełniane norm środowiskowych oraz Certyfikat Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości przyznany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji. Jednym z najważniejszych celów i idei naszej firmy jest praca po to, by otaczające nas środowisko było czystsze, gdyż działalność człowieka w sposób nieunikniony wywiera wpływ na otoczenie: wody podziemne i powierzchniowe, przyrodę, atmosferę i ziemię. Dlatego proponujemy innowacyjne urządzenia do gospodarki wodno-ściekowej spełniające wszystkie rygorystyczne wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej.

Najbardziej popularnym produktem firmy są przydomowe oczyszczalnie NV, których renomę, a przede wszystkim wysoką jakość potwierdzają certyfikaty UE, CE, ISO 9001, ISO 14001 oraz liczne nagrody i wyróżnienia w dziedzinie inżynierii ekologicznej. Oprócz urządzeń do biologicznego oczyszczania ścieków Traidenis produkuje monolityczne zbiorniki do wody pitnej, przeciwpożarowe, przepompownie, separatory tłuszczu i separatory substancji ropopochodnych. Wszystkie produkty wykonane są z laminatu poliestrowo-szklanego (GRP), charakteryzującego się wysoką wytrzymałością, lekką i mocną konstrukcją.

   Głosuj