Biuro Kompleksowej Obsługi Firm „J&J” s.c.

BKOF J&J powstało w marcu 2003 r., właścicielami przedsiębiorstwa oferującego kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej są Jarosław Filipczak i Jan Chrzanowski. Współwłaściciele firmy wzięli na swoje barki odpowiedzialność za szeroko pojęte bezpieczeństwo, które często sprawia właścicielom firm ogromny problem. Wierzymy, że bycie odpowiedzialną firmą jest nie tylko słuszne, ale także dobre dla naszego biznesu.

Wizja, misja i wartości jakimi się kieruje BKOF J&J s.c. są inspiracją w codziennej pracy oraz wpływają na sposób funkcjonowania firmy.

Misja

Misją BKOF J&J s.c. jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w obszarze dostarczania usług z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa o jak najwyższej jakości, zapewniający trwały wzrost wartości dla Klienta i osiąganie pełnej satysfakcji Klienta. We wszystkim, co robimy, staramy się postępować uczciwie, przestrzegając wysokich standardów etycznych.

Wizja

BKOF J&J s.c. dąży do tego, by być uznawaną za najbardziej dynamicznie rozwijającą się firmę na rynku z najlepiej wykwalifikowanym zespołem oraz najlepiej ocenianą firmą świadczącą usługi z zakresu bezpieczeństwa w Polsce pod względem:

Ponadto BKOF J&J s.c dąży do osiągania sukcesów biznesowych i finansowych, jednocześnie dbając o pozytywny wpływ naszej firmy na społeczeństwo i środowisko, w którym działa.

Co robi BKOF J&J s.c. każdego dnia aby zrealizować swoją wizję:

Wartości

Nasze wartości definiują cechy osobowości i standardy jakie definiujemy dla siebie jako przedstawicieli BKOF J&J s.c.

Profesjonalizm - dążymy do tego, by być najlepszymi z najlepszych w swojej dziedzinie, oraz aby wykorzystywać naszą wiedzę i umiejętności z korzyścią dla innych.

Inspiracja – Promujemy innowację i dbamy o kreatywność.

Niezawodność – Dbamy o spełnienie naszych zobowiązań.

Uczciwość – Wyznajemy zasady otwartości, wzajemnego poszanowania i zaufania.

Odwaga – Jesteśmy przedsiębiorcami, którzy stawiają czoła wymaganiom naszej działalności.

Chęć służenia innym - wszyscy przyczyniamy się do kształtowania naszej przyszłości i chcemy służyć sobie nawzajem, Klientom i specjalistom wszystkimi naszymi umiejętnościami i całym naszym potencjałem.

Posiadane certyfikaty i spełniane normy.

2013r.

Certyfikat systemu strefy bezpieczeństwa w outsourcingu Nr 08/2013/BVC-02 (Międzynarodowy Instytut Outsourcingu, proces certyfikacji przeprowadziło Bureau Veritas Polska).

2009r.

Certyfikat - Akredytacja Regionalnego Ośrodka BHP nr RO-3/2009 (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie).

Procedura akredytacji regionalnych ośrodków bhp obejmowała ocenę kompetencji zatrudnionej kadry, ocenę struktury i systemu organizacji ośrodka, sytuacji ekonomicznej, ubezpieczenia, marketingu i jakości usług, infrastruktury i wyposażenia technicznego, programów szkoleń oraz zakresu udzielanych konsultacji i innych usług dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto ocena obejmowała przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w poddawanym procedurze akredytacyjnej ośrodku.

2008r.

Certyfikat uznania Kompetencji Jednostki Edukacyjnej nr JE-28/2008 (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie).

Przyznanie kompetencji jest potwierdzeniem iż Ośrodek szkoleniowy zapewnienia niezbędny poziom merytoryczny i organizacyjny zajęć

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.22/00060/2008 – WUP w Gdańsku.

   Głosuj