Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

Misją Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o. jest świadczenie usług badawczych, strategicznych i analitycznych na najwyższym poziomie zgodnym z potrzebami i oczekiwaniami odbiorców.

Przedmiotem działalności firmy jest prowadzenie badań rynkowych i marketingowych, badań społecznych, monitoring i ewaluacja, działalność konsultingowa, przygotowanie strategii dla podmiotów zarówno prywatnych jak i instytucji publicznych. Wśród badań marketingowych firma oferuje m.in. badania wizerunku marki, segmentacji rynku, elastyczności cenowej, satysfakcji klientów, wzorców zachowań komunikacyjnych klientów, użytkowników Internetu, badania dla agencji reklamowych, testy produktów, opakowań, testy promocji, reklam i ich nośników, badania typu mystery shopper. W ofercie badań społecznych znaleźć można m.in. diagnozę problemów uzależnień od środków psychoaktywnych, społecznych determinantów zdrowia mieszkańców regionu, badania lokalnego rynku pracy, badania wizerunkowe województwa, miasta i regionu, diagnozę problemów społecznych, badania opinii mieszkańców na temat istotnych wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych. W ramach monitoringu i ewaluacji IPC oferuje badania ex ante, bieżące i ex post w zakresie efektów programów oraz projektów, potrzeb oraz satysfakcji beneficjentów projektów, zagadnień horyzontalnych, procesów zarządzania, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Obszar przygotowania strategii obejmuje m.in. strategie edukacji, strategie rozwoju, strategie rozwoju turystyki, strategie promocji, strategie marki, strategie komunikacji marketingowej.

Instytut Badawczy IPC oferuje swoje usługi zarówno podmiotom prywatnym jak i instytucjonalnym, o różnej wielkości i pochodzącym z różnych branż. Zapotrzebowanie na badania rynkowe, strategie marketingowe, strategie rozwoju czy usługi konsultingowe zgłaszane jest przez podmioty zarówno prowadzące działalność produkcyjną, handlową i usługową, jak i przez urzędy, fundacje, stowarzyszenia, uczelnie wyższe oraz szereg innych.

Wśród klientów Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o. można przykładowo wymienić: Impel, Herbapol, Pizza Portal, Narodowe Forum Muzyki, The World Games, TVP Wrocław, Radio Wrocław, AGORA S.A., Deloitte, Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Progress Consulting, Polskie Gazownictwo Energetyczne, Energa, urzędy marszałkowskie, urzędy miast i gmin oraz wielu innych.

Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. to także sprawdzony partner merytoryczny wielu konferencji branżowych – jak np. Kongres Profesjonalistów Public Relations, Marketing Progress. IB IPC posiada również certyfikat „Firma z zasadami”.

Ponadto pracownicy IB IPC, to członkowie towarzystw branżowych (Polskiego Towarzystwa Badań Rynku i Opinii oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego) oraz wykładowcy akademiccy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


   Głosuj