ePlanner.pl

Czym jest ePlanneR.pl ?

ePlanneR.pl to nowoczesna aplikacja, która umożliwia planowanie czasu pracy w organizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz z dokumentami firmy.

Program służy do przygotowywania optymalnych grafików pracy, uwzględniających potrzeby organizacji, kwalifikacje personelu, typy kontraktów i absencje pracowników. Pozwala na bieżąco uwzględniać wszelkie zmiany wprowadzane przez pracodawcę w systemie pracy.
ePlanneR.pl to narzędzie zaprojektowane tak, aby ułatwić zarządzanie czasem pracy na wszystkich poziomach: planowania, kontroli, rejestracji, raportowania.

Podstawowe zadania ePlanneR.pl to planowanie, kontrola i efektywne zarządzanie harmonogramami pracy. Program został wyposażony w funkcje, które pozwalają planować i nadzorować bieżący stan realizacji harmonogramu pracy, kompetencje personelu w odniesieniu do potrzeb, wprowadzanie i analizowanie zmian, kontrolę nadgodzin lub niepełną realizację zaplanowanego dla pracowników czasu pracy.

Dodatkowo program wyposażony jest w system ostrzegania – informuje planującego harmonogram przed zagrożeniami niewłaściwego zaplanowania czasu pracy, np. przed przekroczeniem obowiązujących norm

Dla kogo jest ePlanneR.pl ?

Aplikacja ePlanneR.pl przygotowana została z myślą o firmach, które – z racji swojej działalności – zobowiązane są do planowania czasu pracy swoich pracowników, bez względu na liczbę zatrudnionych osób. Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy – jego planowanie i rozliczanie – jest regulowane zapisami w Kodeksie Pracy.

Efektywne zarządzaniem czasem pracy to jeden z najtrudniejszych procesów w firmie. Zadanie prawidłowego i optymalnego planowania oraz rozliczania czasu pracy to kompetencje zarówno działów HR, jak i kierowników poszczególnych obszarów biznesowych. Jednym z najważniejszych obowiązków jest dbałość o zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy, ponieważ wszelkie nieprawidłowości grożą prawno-finansowymi konsekwencjami dla organizacji.

Jakie korzyści daje korzystanie z ePlanneR.pl ?


ePlanneR.pl ułatwia proces planowania pracy w zespołach pracowniczych. Po wprowadzeniu danych i zdefiniowaniu potrzeb, system ePlanneR.pl szybko układa harmonogram, wprowadza konieczne zmiany, uaktualnia planowanie, oblicza normy i wymiary czasu pracy oraz weryfikuje poprawność planowania. Po prostu proste planowanie.

ePlanneR.pl pilnuje zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki zaprogramowanym systemom ostrzegania, pomaga wyeliminować ryzyko ponoszenia konsekwencji prawnych i finansowych wyciąganych wobec przedsiębiorstw przez państwowe organa kontroli.

ePlanneR.pl umożliwia efektywne planowanie i zarządzanie czasem pracy w perspektywie długoterminowej. Pozwala bowiem dokonać symulacji harmonogramu pracy w długim okresie, przy uwzględnieniu różnych uwarunkowań (np. sezonowości).

ePlanneR.pl umożliwia optymalizację kosztów działu personalnego związanych z obsługą procesu planowania i rozliczania czasu pracy w przedsiębiorstwie.

Aplikacja ePlanneR.pl to rozwiązanie, które daje pewność, że cały proces planowania i kontroli czasu pracy można przeprowadzić szybko, bezproblemowo i z gwarancją bezpieczeństwa.

ePlanneR.pl wspiera harmonogramowanie czasu pracy. Automatyzacja procesu pozwala kontrolować wykorzystanie godzin nadliczbowych, a tym samym planować sposób rekompensaty i szybko reagować na potrzeby związane z zatrudnieniem. Po prostu proste planowanie.

ePlanneR.pl wpływa na usprawnienie przepływu informacji pomiędzy działem kadr a oddziałami firmy. Zapewnia to codzienny monitoring danych poprzez bieżący dostęp do wszystkich aktualnych grafików przez cały czas trwania procesu – od planowania po realizację oraz stałą kontrolę absencji. Program pozwala prowadzić symulacje na poziomie całej organizacji, a nie tylko w jednym obszarze działania.

ePlanneR.pl to aplikacja dostępna on-line, w dowolnym miejscu i czasie. Możliwe jest również uruchomienie opcji kontroli, czyli ograniczenia dostępu, np. do autoryzowanych komputerów albo poprzez certyfikaty klienckie. Po prostu proste planowanie.

ePlanneR.pl udostępniany jest na dogodnych warunkach finansowych i w ramach elastycznych form współpracy, uzgadnianych indywidualnie z każdą organizacją.

Kim jesteśmy ?

Firma M&M SMULEWICZ Sp. z o.o., pomysłodawca i właściciel marki ePlanneR.pl, to połączenie wiedzy i doświadczenia, którymi chcemy dzielić się z naszymi Klientami.

Długoletnia praktyka zawodowa pozwoliła nam zdobyć wiedzę na temat czasu pracy, optymalizacji procesów związanych z właściwym jego planowaniem i kontrolą oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, które stawiają przed pracodawcami określone wymagania.

Konsultacje z naszymi klientami oraz analiza rynku pozwoliły zaobserwować, że wdrożenie programu wspomagającego planowanie pracy staje się priorytetem nowoczesnego sposobu zarządzania w organizacji. Uwzględniając potrzeby naszych Klientów, stworzyliśmy prostą, przyjazną aplikację jako narzędzie wspierające ten proces.

Proponowany przez nas model biznesowy nie buduje bariery związanej z ponoszeniem wysokich kosztów.

Zarządzanie czasem pracy jest naszą pasją.

Zapraszamy do współpracy:

www.ePlanneR.pl

Kontakt

M&M Smulewicz Sp. z o.o.

  1. Borzymowska 43 lokal 303 F,

03-565 Warszawa

e-mail: biuro@eplanner.pl, tel.: (22) 208 62 00, kom. 786-200-238, kom. 786-200-258

   Głosuj