Akademia Wiedza i Praktyka

Rozwiń skrzydła: Poszerzaj wiedzę i zdobywaj praktykę!

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka kompleksowo wspiera profesjonalny rozwój swoich Klientów.

Aby uczynić go kompletnym, nieustannie rozszerza swoją ofertę o specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa, księgowości, rachunkowości, zarządzania, podatków oraz ubezpieczeń.

Za ich realizację na najwyższym możliwym poziomie odpowiada Akademia Wiedza i Praktyka. Programy szkoleniowe powstają we współpracy z najlepszymi w kraju specjalistami z poszczególnych dziedzin. Wszystkie szkolenia są dostosowane do polskich realiów rynkowych, a także na bieżąco reagują na zmiany w przepisach. W ramach Akademii Wiedza i Praktyka odbywają się seminaria, warsztaty, konferencje, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia internetowe - webinary.

To wszystko, aby dostarczyć fachowcom dbającym o rozwój kompetencji zawodowych praktyczną wiedzę niezbędną w ich codziennej pracy.

Na niepowtarzalnie wysoką jakość szkoleń Akademii Wiedza i Praktyka składają się:

Najcenniejszym kapitałem każdej firmy są kompetentni i zaangażowani pracownicy. Od tego, jak są wykształceni, przygotowani do pracy i jak bardzo w nią zaangażowani, zależy skuteczność ich działania, mierzona wynikami ekonomicznymi i pozycją firmy na rynku. Szczególnie dziś, w epoce opierania gospodarki na wiedzy, kluczem do sprostania dynamice procesów rynkowych są pracownicy - stale doskonalący swoje kwalifikacje, dynamiczni, energiczni i kreatywni.

W Akademii Wiedza i Praktyka traktujemy jako swoją misję:

   Głosuj