SIŁOWNIE WIATROWE S.A.

DOŚWIADCZENIE, KTÓREMU WARTO ZAUFAĆ

Siłownie Wiatrowe S.A. to firma tworzona przez specjalistów z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w procedowaniu projektów farm wiatrowych i pojedynczych elektrowni na terenie Polski i Europy. Spółka ściśle współpracuje z wiodącymi firmami branżowymi oraz najlepszymi ekspertami z zakresu energetyki wiatrowej, ochrony środowiska, finansów i prawa.

W latach 1996-2001 za sprawą Specjalistów z Siłowni Wiatrowych S.A. powstała pierwsza w Polsce profesjonalna farma wiatrowa.

Inwestycja ta dała początek profesjonalnej energetyce wiatrowej w Polsce.

Główny animator  Spółki – Wojciech Romaniszyn – zajmuje się profesjonalnie energetyką wiatrową od 1994 roku.

W 1995 r współtworzył Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej z siedzibą w Gdańsku, będąc przez dwie kadencje wiceprezesem zarządu.

W latach 1997-2001 był członkiem zespołu eksperckiego powstałego dla potrzeb wdrażania do polskiego prawa zapisów Zielonej i Białej Księgi oraz Dyrektywy 2001/77/EC z 27 września 2001 r – Rady ds. Rozwoju Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii działającej przy EC BREC w Warszawie.

Oferujemy :

   Głosuj