EIG Synergia FIZAN

Program EIG SYNERGIA to coraz bardziej popularna alternatywa inwestycyjna, dzięki której można społecznie odpowiedzialnie i przyjaźnie dla środowiska czerpać atrakcyjne zyski!

Copernicus Capital TFI SA przy współpracy z Energy Invest Group S.A.  utworzyło EIG Synergia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. EIG Synergia FIZAN to fundusz mający inwestować, zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną, na rynku Odnawialnych Źródeł Energii, który poprzez spółki celowe będzie inwestował w gotowe projekty elektrowni wiatrowych, głownie o mocy do 1MW, realizował budowę elektrowni i zarabiał na produkcji energii i sprzedaży pracujących elektrowni nabywcom końcowym (funduszom dywidendowy, zakładom energetycznym)

 

INICJATORZY FUNDUSZU

Energy Invest Group S.A. to lider i największa firma w Polsce umożliwiająca inwestorom indywidualnym zarabianie na dywidendach z elektrowni wiatrowych.

Energy Invest Group S.A. jest nowoczesną firmą łączącą doświadczenia instytucji finansowych i firm technologicznych. EIG, jako pomysłodawca i koordynator programu SYNERGIA EIG, zarządza holdingiem składającym się z grupy spółek celowych realizujących turbiny wiatrowe w modelu rozproszonym. Firma powstała w styczniu 2012 roku i od tego czasu z dużymi sukcesami realizuje dla swoich inwestorów projekty turbin wiatrowych.

Copernicus Capital TFI S.A. jest jednym z pierwszych w Polsce, niezależnym od instytucji finansowych Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Działa na rynku funduszy inwestycyjnych od października 2004 roku na mocy UFI i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.  

Głównymi obszarami działalności Copernicus Capital TFI S.A. są dedykowane fundusze inwestycyjne zamknięte, fundusze sekuryzowane, fundusze inwestycyjne otwarte.

Towarzystwo obecnie zarządza aktywami o łącznej wartości blisko 9,0 mld zł (wg stanu na dzień 31.08.2015). Pod względem liczby zarządzanych funduszy inwestycyjnych Copernicus Capital TFI SA zajmuje drugie miejsce na rynku. 

 

EIG Synergia FIZAN  to fundusz inwestycyjny, utworzony na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych („UFI”), jako fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych w rozumieniu UFI. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych w papiery wartościowe, oraz inne prawa majątkowe określone w Statucie.

   Głosuj