Copernicus Securities S.A.

Copernicus Securities S.A. to dom maklerski, działający na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z 2006 r., świadczący kompleksową obsługę w zakresie wszystkich transakcji na rynku kapitałowym, zarówno z wykorzystaniem instrumentów udziałowych (akcje), dłużnych (obligacje korporacyjne), jak i hybrydowych (obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa). Zajmuje się także między innymi pomocą doradczą, analityczną i prawną. Aktywnie uczestniczy w projektach dotyczących pozyskiwania kapitału przez podmioty gospodarcze oraz w sprzedaży papierów wartościowych przez akcjonariuszy. Pomaga klientom instytucjonalnym i indywidualnym w przeprowadzeniu złożonych projektów i zrealizowaniu wyznaczonych założeń.

Copernicus Securities S.A. jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych, plasując się w czołówce niebankowych instytucji finansowych organizujących emisje obligacji korporacyjnych.

Od 2008 roku brał udział w 193 zakończonych sukcesem transakcjach o łącznej wartości ponad 3,5 mld zł. Największa, przeprowadzona za pośrednictwem domu maklerskiego emisja przyniosła środki w wysokości 578 mln zł.

   Głosuj