Copernicus Capital TFI S.A.

Pierwsze w Polsce niezależne od instytucji finansowych Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Działa na rynku od października 2004 roku (na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 października 2004 roku). Aktualnie zarządza majątkiem o łącznej wartości 8,12 mld zł (stan na 30.09.2015).

Copernicus Capital TFI S.A. specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, w tym funduszami sekurytyzacyjnymi. Aktywa zgromadzone w tych funduszach sięgają 8,06 mld zł (stan na 30.09.2015. Pod względem liczby zarządzanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, Towarzystwo zajmuje pozycję wicelidera z ponad 70 funduszami w zarządzaniu.

W lipcu 2010 roku został uruchomiony Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty - fundusz parasolowy, w skład którego wchodzą cztery subfundusze o różnej strategii inwestycyjnej, określającej m.in. poziom akceptowalnego ryzyka oraz oczekiwaną stopę zwrotu.

Copernicus Capital TFI S.A. ma jasno określoną strategię rozwoju – zamierza stać się instytucją finansową pierwszego wyboru dla wszystkich podmiotów chcących w profesjonalny sposób inwestować posiadane środki, w celu ich zabezpieczenia lub pomnożenia. Wyróżnia je nie tylko doświadczenie i zdobyte uprawnienia, ale przede wszystkim ogromne zaplecze autorskich rozwiązań oraz przejrzyste zasady współpracy. Sprawdzony zespół ekspertów projektuje i wdraża zindywidualizowane i bezpieczne rozwiązania dla wszystkich potrzeb klientów, szczególnie tych niestandardowych.

   Głosuj