Jury plebiscytu

Nagrody KREATORA BIZNESU przyznawać będą dwa gremia:

1. Jury złożone z ekspertów zaproszonych przez redakcję.

2. Menadżerowie i specjaliści, głosujący na poszczególne kategorie za pośrednictwem internetowej strony plebiscytowej.


Dzięki temu, projekt zyska bardzo szeroki i ogólnośrodowiskowy zasięg oraz rozgłos.

Do kapituły plebiscytu będą zaproszeni przedstawiciele